TOP

 

回首頁產品介紹所有產品全部

e.竹炭船型襪

棉襪 >

$60

e.竹炭五趾襪

棉襪 >

$80

f.45%竹炭內褲

內著產品 >

$250

f.90%竹炭內褲

內著產品 >

$300

f.生理褲

內著產品 >

$250

f.無縫內褲(三角低腰)

內著產品 >

$120

f.無縫內褲(三角高腰)

內著產品 >

$120

f.無縫內褲(平口低腰)

內著產品 >

$120

f.無縫內褲(平口高腰)

內著產品 >

$120

g.連身四角無排釦塑身衣

塑身產品 >

$5980

g.連身四角排釦塑身衣

塑身產品 >

$3500

g.連身三角無排釦塑身衣

塑身產品 >

$4980